Történetek az oktatásról - oktatástörténetek

Az Iskolakultúra 2015/1. számában olvasható Somogyvári Lajos Történetek az oktatásról - oktatástörténetek c. recenziója, amely két kötet, Baska Gabriella, Hegedűs Judit és Nóbik Attila (2013, szerk.): A neveléstörténet változó arcai. A  múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (http://www.eltereader.hu/media/2014/02/Hegedus_READER.pdf), illetve Hegedűs Judit, Németh András és Szabó Zoltán András (2013, szerk.): Pedagógiai historiográfia. Új elméleti megközelítések, metodológiai eljárások. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. kritikájaként íródott.

Az előbbi kötetben jelent meg Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a  Ferenc József Tudományegyetem együttműködése a főiskolai hallgatók áthallgatásának tükrében (1928-1932) című tanulmányom, amelyről Somogyvári Lajos így ír:

"A kötetet Fizel Natasa tanulmánya zárja, aki az SZTE Neveléstudományi Programjában végzi doktori tanulmányait. Munkája a Karády Viktor és Nagy Péter Tibor kutatásai nyomán meginduló oktatásszociológia irányvonalát követi, és két szegedi felsőoktatási intézmény (Tanárképző Főiskola, Ferenc József Tudományegyetem) áthallgatásait vizsgálja, az 1928 és 1932 közötti statisztikákat hasznosítva. Érdekes vizsgálati kérdés lehetne a hallgatók társadalmi összetétele és az áthallgatásokból nyerhető adatok közötti kapcsolat megteremtése, ha egyáltalán van ilyen kapcsolat."

 

A recenzió teljes terjdelmében az alábbi linken érhető el: 

http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/01/09.pdf

 

Kommentek