Publikációk

 

Publikációim listája elérhető az alábbi linken:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10027217

 

2022


2021


2020


2019

Fizel Natasa (2019): A "harmadik út". Németh András és Ehrenhard Skiera (szerk, 2018): Rejtett történetek - Az életreform-mozgalmak és a művészetek. Műcsarnok, Budapest. Pedagógiatörténeti Szemle, 4. 1-2. 53-56. 


2018

Fizel Natasa (2018): A pedagógusprofesszió és a hazai kutatástörténeti előzmények. Pedagógiatörténeti Szemle 2017/3. 3-4. 55-67.


2017


2016

Döbör András és Fizel Natasa (2016): Módszertan kidolgozása a képzési és beiskolázási terv igényfelmérés vonatkozásában. In: Döbör András és T. Molnár Gizella (szerk.): Közösségi főiskola regionális megvalósíthatóságának megalapozása. SZTE, Szeged. 563-587.


Fizel Natasa (szerk.): Gutta cavat lapidem: Hallgatói tanulmányok a neveléstörténet tárgyköréből. Délvidék Kutató Központ, Szeged, 2016. 128.p. 

ISBN: 978-615-80163-1-5


Fizel Natasa: A Ferenc József Tudományegyetem és az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola összekacsolódásának szegmensei (1928-1947). In: Márhoffer Nikolett, Szekeres Nikoletta és Szücs-Rusznak Karolina (szerk.): Horizontok és dialógusok II. konferencianapok. Absztraktkötet. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2016. 182. p.

ISBN: 978-963-429-043-8


Fizel Natasa: Müller Miklós szegedi diákévei. Tiszatáj, 70. évf. 11. sz. pp. 47-54.


Fizel Natasa: A szegedi óvodai rendszer kiépülése a fenntartók változásának tükrében 1846-1929. In: Zsolnai Anikó, Kasik László (szerk.): A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése. XVI. ONK: Program, absztraktkötet. 497. p.

ISBN: 978-963-306-513-6


Fizel Natasa: Pillanatképek a szegedi óvodáztatás történetéből. In: Dombi Alice, Dombi Mária (szerk.): Érték és nevelés. Tanulmányok az SZTE JGYPK-n folyó óvodapedagógus képzés tizedik évfordulójára. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2016. pp. 207-216.

ISBN: 978-615-5455-58-2

 

2015

- Fizel Natasa: Egy atipikus női karrierút az 1930-as években. In: Tóth Péter, Halik Ildikó és Tordai Zita (szerk.): Pedagógusok, tanulók, iskolák - az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa: tartalmi összefoglalók. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2015. 156.

ISBN: 976-615-5460-53-1


- Natasa Fizel: Cultural shift in Hungary between the two World Wars. In: Ali Arslan (szerk.): Culture and Education. Abstracts Book.Istanbul, 2015. 307. 

ISBN: 978-605-4673-57-5


- Fizel Natasa: A neveléstörténet változó arcai. Pedagógiatörténeti Szemle. 2015/1. 53-55.

 

2014

- Fizel Natasa: Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola hallgatóinak áthallgatási adatai. Földrajz, természetrajz, vegytani szakcsoport (1928-1937). In: Fizel Natasa és Nóbik Attila: Ünnepi tanulmányok a 60 éves Pukánszky Béla tiszteletére. Szegedi Egyetemi Kiadó. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2014. pp. 35-48.


- Fizel Natasa és Nóbik Attila: Ünnepi tanulmányok a 60 éves Pukánszky Béla tiszteletére. Szegedi Egyetemi Kiadó. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2014. 300 p.

ISBN 978-615-5455-10-0


- Fizel Natasa: Kooperáció, integráció vagy kompetíció? A szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola igazgató-tanácsának szerepe (1928-1932). In: Buda András (szerk.): Oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány. Tartalmi összefoglalók. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Debrecen, 2014. 354.

ISBN 978-963-473-742-1


- Fizel Natasa: Kooperáció vagy integráció? A szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködésének szegmensei 1928 és 1932 között. In: MAGYAR PEDAGÓGIA 114. 4. (2014) 237-257. 

http://www.magyarpedagogia.hu/document/2_Fizel_MP1144.pdf


- Fizel Natasa: Klein Sándor és Soponyai Dóra: A tanulás szabadsága Magyarországon. Alternatív pedagógiai irányzatok, iskolák, tanárok, tantárgyak - recenzió. In: MAGYAR PEDAGÓGIA. 114. 3. (2014) 215-217.


- Natasa, Fizel: Die Wirkung des den ersten Weltkrieg beendenden Friedensvertrags auf die Struktur der ungarischen Hochschulbildung. In: Gary, McCulloch (szerk):  Education, War & Peace. Abstracts: ISCHE 36. 424.


- Fizel Natasa: Sík Sándor szerepe a párhuzamos tanszékek megalakulásában a Ferenc József Tudományegyetemen. In: Miklós Péter (szerk.): Sík Sándor eszmekörei. 173 p. Szeged: Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, 2014. pp. 63-75.


- Fizel Natasa: Sík Sándor szerepe a párhuzamos tanszékek megalakulásában a Ferenc József Tudományegyetemen. In: PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola

Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia (szerk. ): "Iskola a társadalmi térben és időben V.": Absztraktkötet. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2014.05.20-2014.05.21. Pécs: PTE BTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola, 2014.p. 62.

(ISBN:978-963-642-628-6)


- Fizel Natasa: Az első világháborút lezáró párizsi békeszerződés hatása a magyar felsőoktatás szerkezetére.: A Ferenc József Tudományegyetem hallgatói a Horthy-korszakban. In: Döbör András, Fizel Natasa, Forró Lajos (szerk.): Magyar-szerb kapcsolatok - közös múlt és közös jövő: Nemzetközi történettudományi és művelődéstörténeti konferencia. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2014.01.23 Szeged:Délvidék Kutató Központ, 2014. p. 26.

(ISBN:978-963-08-8485-3)


- Döbör András, Fizel Natasa, Forró Lajos (szerk.): Magyar-szerb kapcsolatok - közös múlt és közös jövő: Nemzetközi történettudományi és művelődéstörténeti konferencia

Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2014.01.23.

Szeged: Délvidék Kutató Központ, 2014. 
(ISBN:978-963-08-8485-3)


 

2013


- Fizel Natasa: Neveléstudományi tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem múltjáról és jelenéről. 

Szeged: Délvidék Kutató Központ, 2013. 71 p.
(ISBN:978-963-87834-4-8)

- Fizel Natasa: Leghőbb vágyam Fiuméba kerülni.: Magyar iskolák Fiuméban

KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 2013:(3) pp. 216-217. (2013)


- Fizel Natasa: Felsőoktatás-politika a Horthy-korszakban

KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 6.:(23.) pp. 70-78. (2013)


- Fizel Natasa: Az újszegedi Kerti Iskola Dolch Erzsébet iskolavezető életútjának tükrében. In: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (szerk.): XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Változó életformák - Régi és új tanulási környezetek. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2013.11.06-2013.11.09. Eger: Líceum Kiadó, 2013. p. 400.

(ISBN:978-615-5250-32-3)


- Fizel Natasa: Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködése a tanárképzés területén a tanrendek tükrében (1928-33.)

In: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben IV. Tudományos konferencia Pécs, 2013. április 16-17.: Absztraktkötet. 85 p. 

Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2013.04.16-2013.04.17. Pécs: PTE „Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola, 2013. p. 32.
(ISBN:978-963-642-515-9)


- Fizel Natasa: Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködése a főiskolai hallgatók áthallgatásának tükrében (1928-1932.)

In: Baska Gabriella, Hegedűs Judit, Nóbik Attila (szerk.): A neveléstörténet változó arcai. Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2013.03.07-2013.03.08. Budapest: ELTE - Eötvös Kiadó, 2013. pp. 109-120.

(ISBN:978-963-312-168-9)


- Fizel Natasa: A párhuzamos tanszékek megalakulásának körülményei a Ferenc József Tudományegyetemen. In: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben 2011–2012: I. kötet. Pécs: PTE „Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola, 2013. pp. 173-184.

(ISBN:9789636425159)


- Fizel Natasa: Pályaszocializációs készségfejlesztő tréningek. Szeged: SZTE JGYPK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2013. 67 p.

(ISBN:978-963-9927-71-1)


Fizel Natasa: Munkaerő-piaci szolgáltatások és kompetenciák fejlesztése. Szeged: SZTE JGYPK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2013. 71 p.

(ISBN:978-963-9927-70-4)

 

 

2012


- Fizel Natasa: Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködésének hatása Dolch Erzsébet életútjára. In: Kerekes Benedek, Gát György (szerk.): V. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Előadásainak közleménye. Konferencia helye, ideje: Nyíregyháza, Magyarország, 2011.12.07 Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsa, 2012.Paper 11. 

(ISBN:978-963-9909-9)

- Fizel Natasa: Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködése a főiskolai hallgatók áthallgatásának tükrében (1928-). In: Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo (szerk.): A munka és nevelés világa a tudományban: XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. 385 p. 

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2012.11.08-2012.11.10. Miskolc: Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány, 2012. p. 190.
(ISBN:978-963-89110-8-7)


- Fizel Natasa: A párhuzamos tanszékek megalakulásának körülményei a Ferenc József Tudományegyetemen. In: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben III. nemzetközi tudományos konferencia = HuCER 2012 (Hungarian Conference on Educational Research): Absztraktkötet. 117 p. 

Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2012.05.22-2012.05.23. Pécs: PTE Oktatás és Társadalom Doktori Iskola, 2012. p. 90.
(ISBN:978-963-642-464-0)


- Fizel Natasa: A pályaorientáció és szakmai motiváció összefüggései az ifjúságsegítő hallgatók körében.

KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG (III-IV.) pp. 181-185. (2012)


 

2011


- Fizel Natasa: Identitás és motiváció, avagy milyen a tipikus ifjúságsegítő. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.): Az identitás szemiotikája: Tanulmányok. 349 p.

Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2011.05.06-2011.05.07. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet, 2011. pp. 286-293. (Andragógia és kulturális mediáció, ISSN 2062-9958)
(ISBN:978-963-306-126-8)


 

2010 


- Farkas Olga, Fizel Natasa (szerk.): A minőség MESTER-sége és a közoktatás: 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélhgetés a kreativitás jegyében. 

Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2009.05.21. Szeged: Belvedere, 2010. 87 p.

(ISBN:9789639573673)