Országos Neveléstudományi Konferencia 2017

Az ősz és azon belül is a november hónap különösen gazdag konferenciákban. Ennek egyik oka a Magyar Tudomány Ünnepe, amelyet 2003 óta minden év november 3-án ünnepelünk. Azon a napon, amikor 1825-ben Széchenyi István birtokának egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság megalapítására.

A sűrű tudományos programot illetően ez az év sem kivétel. Idén novemberben - előre láthatólag - négy konferencián öt előadással fogok szerepelni. A legfontosabb közülük a neveléstudománnyal foglalkozó kutatók szokásos évi seregszemléje, az Országos Neveléstudományi Konferencia, amelyen kutatói munkám kezdete, azaz 2012 óta minden évben előadóként veszek részt. 

A 2017. november 9-11-e között Nyíregyházán megrendezésre kerülő ONK-ra egy tematikus és egy szimpózium előadással készülök.

Az előbbire november 10-én, pénteken 9.00 és 10.45 óra között kerül sor a Neveléstörténet – oktatástörténet II. szekcióban, Drabancz M. Róbert elnöklete mellett.

Az előadásom címe: A polgári iskolai tanárság professzionalizációja és a tanárképzés ügye az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny hasábjain (1924-1928) 

Szintén pénteken 14.00 és 16.00 óra között zajlik majd "Új megközelítések a szegedi egyetem történetének kutatásában" című, szegedi kollégákkal közösen elkészített szimpóziumunk. A szimpózium vezetője Nóbik Attila, opponense Baska Gabriella.

A szimózium előadásai:

1. Dudok Fanni: A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészettudomány Kar hallgatói összetétele 1930 és 1939 között

2. Fizel Natasa: Antiszemitizmus a Ferenc József Tudományegyetemen az 1930-as években. Hallgatói visszaemlékezés mint forrás az egyetemtörténeti kutatásokban

3. Nóbik Attila: Női oktatók a Ferenc József Tudományegyetemen a két világháború között

4. Pethő Villő: A szegedi Egyetemi Énekkar szerepe az egyetem történetében 1925-1940 között 

 

Az Országos Neveléstudományi Konferencia részletes programja az alábbi linken elérhető:

http://onk2017.hu/tervezett-program/

 

  

  

Kommentek