Isztambulra készülve...

A tavalyi londoni ISCHE tapasztalatai alapján a Trianon-problémakört szeretném Isztambulban még pontosabban szemléltetni, mert úgy tűnik, hogy a két világháború közötti magyar társadalom lelki állapota (és ennek következtében többek között oktatási rendszerének változása, a nevelés szellemisége, a nemzetnevelés) nem érthető a nyugati kollégák számára.

Az idén ezzel a képpel szeretnék rávilágítani arra - talán így könnyebben tudnak majd azonosulni a problémával -, hogy más országokat hogyan érintett volna egy hasonló békeszerződés.

AMO - A kor egyáltalán nem zárja ki a rock and rollt, sőt...

Kitartás, lelkesedés, magabiztosság, nagy munkabírás, kockázatvállalás, felelősségtudat, hit, stb...

Tulajdonságok, amelyek Anyuról az eszembe jutnak. Remélem ezek némelyike rám is igaz, és bár nem hasonlítunk mindenben, de az alapokat azért mégiscsak otthonról hozom, és hálás vagyok érte.

Történetek az oktatásról - oktatástörténetek

Az Iskolakultúra 2015/1. számában olvasható Somogyvári Lajos Történetek az oktatásról - oktatástörténetek c. recenziója, amely két kötet, Baska Gabriella, Hegedűs Judit és Nóbik Attila (2013, szerk.): A neveléstörténet változó arcai. A  múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő.

Szent-Györgyi szobra az egyetem lépcsőjén, szellemisége a falakon kívül

Szent-Györgyi Albert 1930 szeptemberében költözött Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter hívásának eleget téve Szegedre, és foglalta el a Magyarországon elsőként megalapított Orvosi Vegytani Intézet professzori székét. Tudományos tevékenységét részletesen ismerjük, de keveset tudunk arról, hogy új levegőt is hozott a szegedi egyetem falai közé.

Time management?!

Az elmúlt napokban, hetekben többen megkérdezték, hogy hogyan osztom be az időmet, hiszen annyi mindent csinálok. 

Csodák persze nincsenek, az én napom is 24 órából áll. Azt viszont az elmúlt években megtapasztalhattam, hogy a motiváció, a céltudatosság, az akaraterő mennyit segít abban, hogy az ember képes legyen ennyi féle dolgot csinálni. 

Oldalak