Kiss Áron Neveléstörténeti Tehetségműhely - ON

Itt a weboldalon is többször írtam már arról, hogy milyen fontosnak tartom a mester - tanítvány viszonyt, hogy őszintén hiszek abban, hogy a jól működő, mindkét fél számára jelentőséggel bíró közös munka közös sikereket eredményez, és ezzel gazdagodik mester és tanítvány egyaránt. 

Persze az eredmények más úton is megérkezhetnek, de ezek az utak sokkal kellemetlenebbek, vidámság, motiváltság, lelkesedés helyett, az a keserűség, csalódás, megbántottság útja.

Neveléstörténeti polifónia Pukánszky Béla tiszteletére

Vörös Katalin egyetemi tanársegéd tollából az Iskolakultúra című folyóirat  2015 július-augusztusi számában jelent meg az alábbi recenzió a tavaly Nóbik Attila szerkesztőtársammal közösen szerkesztett Ünnepi tanulmányok a 60 éves Pukánszky Béla tiszteletre című kötetről.

Isztambulra készülve...

A tavalyi londoni ISCHE tapasztalatai alapján a Trianon-problémakört szeretném Isztambulban még pontosabban szemléltetni, mert úgy tűnik, hogy a két világháború közötti magyar társadalom lelki állapota (és ennek következtében többek között oktatási rendszerének változása, a nevelés szellemisége, a nemzetnevelés) nem érthető a nyugati kollégák számára.

Az idén ezzel a képpel szeretnék rávilágítani arra - talán így könnyebben tudnak majd azonosulni a problémával -, hogy más országokat hogyan érintett volna egy hasonló békeszerződés.

Oldalak