Megjelent a Pedagógiatörténeti Szemle első száma!


Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának folyóirata 

Az első szám tartalma:

Tanulmányok

Hatos Gyula: Az értelmi akadályozottság értelmezésének változásai
 
Zászkaliczky Péter: Adalék a normalitás fogalmához a magyar gyógypedagógiai 

tradícióban

Mesterházi Zsuzsa: A gyógypedagógia általános kézikönyve − évtizedekig kéziratban

Sáska Géza: A pedagógiai normák változása az 1920-as 30-as évek Szovjet-Oroszországában

Recenzió

Fizel Natasa: A neveléstörténet változó arcai

 

A lap impresszuma:

Főszerkesztő:
Pukánszky Béla
Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Gyógypedagógus-képző Intézet
6725 Szeged, Hattyas u. 10.
+36-62-544-000/6043
bela@pukanszky.hu

Szerkesztőbizottság:
Kéri Katalin, Németh András, Szabolcs Éva

Szerkesztő:
Nóbik Attila
Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Neveléstudományi Intézet
6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.
+36-62-544355
nobik@edpsy.u-szeged.hu

Olvasószerkesztő:
Garai Imre

Technikai szerkesztő:
Fizel Natasa, Pénzes Dávid, Pethő Villő

Kiadó neve:
MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága
Neveléstörténeti Albizottsága

Felelős kiadó:
Németh András, elnök
1075 Budapest, Kazinczy u. 23

Terjesztési forma: online
ISSN 2415-9093

Weboldal: www.peadgogiatortenetiszemle.hu

Kommentek