Kutatás

Kutatásomban egyrészt leíró jellegű, primer forrásokra támaszkodó történeti megközelítést, forráselemzést alkalmazok, másrészt a rekonstruált történeti dimenziót a hallgatói anyakönyvekből[1] kinyert adatok vizsgálatával egészítem ki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kvantitatív kutatás során jelenleg a szegedi Pedagógiai Főiskola hallgatóit vizsgálom 1947 és 1962 között.

Az Apponyi Kollégium hallgatóinak vizsgálata (tanítóképző intézeti tanárképző) segíthet a pályakövetési vizsgálatokban. Jelenleg 118 hallgató adatait dolgoztam fel.

Ez a metodika a neveléstörténet területén eredményesen alkalmazható, hiszen a számtalan korábban feldolgozatlan adat modern szoftverekkel - jelen esetben az SPSS-szel - történő rögzítésével új összefüggésekre derülhet fény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]Rendes Hallgatók Anyakönyve – Földrajz-természettan-vegytani szakcsoport 1928-1942. SZTE Egyetemi Levéltár 125. kötet; Rendes Hallgatók Anyakönyve – Magyar-német nyelvi szakcsoport 1928-1942. SZTE Egyetemi Levéltár 124. kötet; Rendes Hallgatók Anyakönyve – Magyar nyelvi-történelmi szakcsoport 1928-1942. SZTE Egyetemi Levéltár 122. kötet;  Rendes Hallgatók Anyakönyve – Mennyiségtan-természettan-vegytani szakcsoport 1928-1942. SZTE Egyetemi Levéltár 123. kötet