Kutatás

Kutatásomban egyrészt leíró jellegű, primer forrásokra támaszkodó történeti megközelítést, forráselemzést alkalmazok, másrészt a rekonstruált történeti dimenziót a hallgatói anyakönyvekből[1] kinyert adatok vizsgálatával egészítem ki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kvantitatív kutatás során az 1928-ban létrehozott és Szegedre helyezett Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola hallgatóit vizsgálom az 1928-29-es tanévtől kezdődően. Jelenleg 497 hallgató adatait dolgoztam fel 142 változó vizsgálatával, így közel 71 ezer adat rögzítésére került sor.

Az Apponyi Kollégium hallgatóinak vizsgálata (tanítóképző intézeti tanárképző) segíthet a pályakövetési vizsgálatokban. Jelenleg 118 hallgató adatait dolgoztam fel.

Ez a metodika a neveléstörténet területén eredményesen alkalmazható, hiszen a számtalan korábban feldolgozatlan adat modern szoftverekkel - jelen esetben az SPSS-szel - történő rögzítésével új összefüggésekre derülhet fény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eddig feldolgozásra került hallgatói anyakönyvek:

Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola (545 fő) 

1928-29., 1929-30., 1930-31., 1931-32., 1932-33. tanév

földrajz-, természetrajz-, vegytani szakcsoport

magyar nyelvi-, történelmi szakcsoport

mennyiségtan-, természettan-, vegytani szakcsoport

magyar és német nyelvi szakcsoport

1933-34. tanév

földrajz-, természetrajz-, vegytani szakcsoport

magyar és német nyelvi szakcsoport

1934-35. tanév

földrajz-, természetrajz-, vegytani szakcsoport

1935-36. tanév

földrajz-, természetrajz-, vegytani szakcsoport

1936-37. tanév

földrajz-, természetrajz-, vegytani szakcsoport

 

Az Apponyi Kollégium hallgatói (118 fő)

1929-30., 1930-31., 1931-32., 1932-33., 1933-34., 1934-35. tanév

 

 


[1]Rendes Hallgatók Anyakönyve – Földrajz-természettan-vegytani szakcsoport 1928-1942. SZTE Egyetemi Levéltár 125. kötet; Rendes Hallgatók Anyakönyve – Magyar-német nyelvi szakcsoport 1928-1942. SZTE Egyetemi Levéltár 124. kötet; Rendes Hallgatók Anyakönyve – Magyar nyelvi-történelmi szakcsoport 1928-1942. SZTE Egyetemi Levéltár 122. kötet;  Rendes Hallgatók Anyakönyve – Mennyiségtan-természettan-vegytani szakcsoport 1928-1942. SZTE Egyetemi Levéltár 123. kötet