Konferenciák

2019. augusztus 9.

11th International Conference for Theory and Practice in Education, Grosspetersdorf.

Előadás: Antisemitismus an der Universität Szeged in den 30er Jahren in der Rückerinnerung von dem Fotograf Nicolas Müller

 

2019. június 11.

A szegedi nyugdíjas pedagógusok klubdélutánja. Deák Ferenc Gimnázium, Szeged.

Előadás: Érdekességek a szegedi egyetem történetéből

 

2019. június 6.

Szeged 300. Tömörkény István Művelődési Ház, Szeged-Szőreg.

Előadás: Hogyan lett Szegednek egyeteme?

 

2019. február 14. 

Tudomány, oktatás, kultúra a két világháború közötti Magyarországon. SZTE JGYPK

Előadás: A polgári iskola helye és szerepe a közoktatási rendszerben a két világháború között

 

2018. december 6.

V. A neveléstörténet kutatása és oktatása a Dél-Alföldön. SZAB Neveléstörténeti Munkabizottság. SZTE JGYPK, Tankönyvmúzeum.

Előadás: Kié a polgári iskola? A polgári iskola társadalmi bázisának változása (1868-1947)

 

2018. november 16.

Neveléstörténeti konferencia a szegedi tanárképzés 90. évfordulója alkalmából. SZTE JGYPK

Előadás: A polgár iskolai tanárképzésről folyó viták a Tanáregyesületi Közlöny hasábjain

 

2018. november 9.

XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, ELTE PPK, Budapest.

Előadás: A polgári iskolai tanárképzés professzionalizációjának szakaszai (1868–1947)

 

2018.  november 8. 

XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, ELTE PPK, Budapest.

Szimpózium: A modern magyar oktatási rendszer történetének néhány aspektusa nemzetközi összehasonlításban.

Előadás: A polgári iskola pedagógusainak helykeresése a magyar oktatási rendszerben, és a német tanárság professzionalizációjának rokonfolyamatai.

 

2018. október 3.

SZTE Szabadegyetem, TIK Kongresszusi terem

Előadás: A szegedi tanárképző főiskola és az egyetem kapcsolata a tanárképzés területén

 

2018. augusztus 29.

40. International Standing Conference for the History of Education. Education and Nature. Humboldt University, Berlin.

Előadás: Natur als Medium und Inhalt von Erziehung und Bildung in den ersten ungarischen Reformschulen

 

2018. május 17. 

Fejezetek a Délvidék múltjából 5. Délvidék Kutatóközpont, SZTE JGYPK

Előadás: A polgári iskolai tanárság professzionalizációjának utolsó szakasza: a szegedi évek

 

2017. december 14.

Reformáció, felekezetiség, művelődés, oktatás. SZAB Neveléstörténeti Munkabizottság. MTA SZAB Székház

Előadás: Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola hallgatóinak konfesszionális összetétele

 

2017. november 24.

VII. Újra gondolt negyedszázad konferencia. Tudományos konferencia a Horthy-korszakról. SZAB Székház

Előadás: A polgári iskolai tanárképzést övező viták 1918-1928 között

 

2017. november 16.

Szegedi fiatalok 1922–2016 című konferenciára. SZTE JGYPK.

Előadás:  Hallgatók sárga indexszel – A tanárképző főiskola és az egyetem együttműködésének realizálódása a hallgatói mindennapokban (1928–1947)

 

2017. november 10.

XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nyíregyházi Egyetem

Előadás:  Antiszemitizmus a Ferenc József Tudományegyetemen az 1930-as években. Hallgatói visszaemlékezés mint forrás az egyetemtörténeti kutatásokban 

 

2017. november 10.

XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nyíregyházi Egyetem

Előadás: A polgári iskolai tanárság professzionalizációja és a tanárképzés ügye az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny hasábjain (1924–1928) 

 

2016. november 25.

VI. Újra gondolt negyedszázad konferencia. Tudományos konferencia a Horthy-korszakról. SZAB Székház

Előadás: Antiszemitizmus az 1930-as évek szegedi egyetemén.

 

2016. november 19.

XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szegedi Tudományegyetem

Előadás: A szegedi óvodai rendszer kiépülése a fenntartók változásának tükrében (1846-1929)

 

2016. május 4. 

Horizontok és Dialógusok II. Pécsi Tudományegyetem

Előadás: A Ferenc József Tudományegyetem és az Állami Polgári Iskolai Tanárképzp Főiskola összekapcsolódásának szegmensei (1928-1947)

 

2016. április 28.

A dél-alföldi felsőoktatás kiépülésének kezdetei az 1920-as években. MTA SZAB Székház

Előadás: A hallgatói összetétel keresztmetszeti vizsgálata a Ferenc József Tudományegyetemen (1922-1927)

 

2016. január 22.

Fejezetek a Délvidék múltjából 3. konferencia. Délvidék Kutató Központ. SZAB Székház

Előadás: A tanárképző főiskola helyzete 1944-1948 között

 

2015. december 4-5.

Rendszerváltás(ok) a magyar felsőoktatásban és neveléstudományban 1945 után.A Szegedi Egyetemi Levéltár, az MTA SZAB Neveléstörténeti munkabizottsága és az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága konferenciája.

Előadás: A polgári iskolai tanárképzés végjátéka Szegeden (1945-1947)

 

2015. november 21.

XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Óbudai Egyetem.

Szimpózium: Nők és hatalmi viszonyok az oktatásügyben Magyarországon a 19-20. században.

Előadás: Egy atipikus női karrierút az 1930-as években. 

 

2015. november 20.

XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Óbudai Egyetem.

Előadás: A szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola hallgatói által a Ferenc József Tudományegyetemen felvett pedagógiai kurzusok (1928-1937)

 

2015. november 13. 

V. Újra gondolt negyedszázad konferencia. MTA SZAB Székház

Előadás: Kulturális paradigmaváltás Magyarországon a két világháború között

 

2015. november 12.

III. A neveléstörténet kutatása és oktatása a Dél-Alföldön. MTA SZAB Székház

Előadás: Pillanatképek a szegedi óvodáztatás történetéből (1912-1929)

 

2015. június 24-27.

37. International Standing Conference for the History of Education. Culture and Education. University of Istanbul

Előadás: Paradigmenwechsel in der Kulturpolitik in Ungarn zwischen den Weltkriegen

 

2014. december 12.

IV. Újragondolt negyedszázad konferencia. MTA SZAB Székház

Előadás: Felsőoktatási intézmények együttműködése a Horthy-korszakban. Esettanulmány az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködéséről

 

2014. december 4. 

Nőtörténet Magyarországon a 19-20. században. Konferencia Fáy András halálának 150. évfordulójára. MTA SZAB Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Munkabizottságának konferenciája

Előadás: Dolch Erzsébet világképe, emberképe és műveltségképe

 

2014. november 13.

A múlt örökségei - a jelen lehetőségei, MTA SZAB Székház

Előadás:  Kooperáció, integráció vagy kompetíció? A szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola igazgató-tanácsának szerepe (1928-1932)

 

2014. november 6-8.

XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen

Előadás: Kooperáció, integráció vagy kompetíció? A szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola igazgató-tanácsának szerepe (1928-1932)

 

2014. július 23-26. 

36. International Standing Conference for the History of Education. Institute of Education, London

Előadás: Die Wirkung des den ersten Weltkrieg beendenden Friedensvertrags auf die Struktur der ungarischen Hochschulbildung

 

2014. május 22.

Neveléstörténet-írás a Dél-Alföldön. Könyvbemutató a dél-alföldi neveléstörtténeti kiadványok elmúlt 5 évéből. SZAB Neveléstörténeti Munkabizottság

Előadás: Kiss Róbert Károly és Vajda Tamás (2010, szerk.): Az Állami Polgári Tanárképző Főiskola története (1928 – 1947) c. kötet bemutatása

 

2014. május 20-21.

"Iskola a társadalmi térben és időben V." Pécsi Tudományegyetem

Előadás: Sík Sándor szerepe a párhuzamos tanszékek megalakulásában a Ferenc József Tudományegyetemen

 

2014. január 23.

Magyar-szerb kapcsolatok - közös múlt és közös jövő: Nemzetközi történettudományi és művelődéstörténeti konferencia. SZAB Székház, Szeged

Előadás: Az első világháborút lezáró párizsi békeszerződés hatása a magyar felsőoktatás szerkezetére.: A Ferenc József Tudományegyetem hallgatói a Horthy-korszakban

 

2013. november 28.  

A neveléstörténet kutatása és oktatása Dél-Alföldön. Az MTA SZAB Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Munkabizottságának konferenciája

Előadás: Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetemen együttműködése a tanárképzés területén a tanrendek tükrében (1928-1932.)

 

2013. november 15.              

A csoportidentitás szemiotikája c. konferencia, SZTE JGYPK

Előadás: A szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola hallgatóinak identitásjegyei (1928-1932.)

 

2013. november 7-9.             

XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger

Előadás: Az újszegedi Kerti Iskola Dolch Erzsébet iskolavezető életútjának tükrében

https://www.youtube.com/watch?v=Gwyh90bC_9o

 

2013. október 17-19.            

Felnőttképzési és Szakképzési Nemzetközi Tudományos Konferencia, SZTE JGYPK

Előadás: A tréning módszer alkalmazása a felsőoktatási szakképzésben

 

2013. április 16-17.               

"Iskola a társadalmi térben és időben IV." Pécsi Tudományegyetem

Előadás: Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködése a tanrendek tükrében (1928-1933.)

 

2013. március 7-8.                 

A múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő? Nemzetközi workshop. SZAB Székház

Előadás: Die Umstände der Gestaltung der parallelen Lehrstühle an der Ferenc József Universität in Szeged

 

2013. március 1.

V. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása Közép-Európában. Tudományos konferencia történészeknek, geográfusoknak, regionalistáknak és közgazdászoknak

Előadás: Vallás és oktatás a Ferenc József Tudományegyetemen az 1920-as években

 

2012. november 23.              

II. Újragondolt negyedszázad. Tudományos konferencia a Horthy-korszakról. SZAB Székház

Előadás: Felsőoktatás-politika a Horthy-korszakban

 

2012. november 9.             

XII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest

Előadás: Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködése a főiskolai hallgatók áthallgatásának tükrében (1928-)

 

2012. május 22.                     

"Iskola a társadalmi térben és időben III." HuCER 2012. Pécsi Tudományegyetem

Előadás: A párhuzamos tanszékek megalakulásának körülményei a Ferenc József Tudományegyetemen

 

2011. december 7.                 

V. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia. Nyíregyházi Főiskola

Előadás: Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködésének hatása Dolch Erzsébet életútjára

 

2011. május 6-7.                    

Az identitás szemiotikája, MANYE, Szegedi Tudományegyetem

Előadás: Identitás és motiváció, avagy milyen a tipikus ifjúságsegítő

 

2011. április 18.                    

A gyakorlatorientált, munkaerő-piac központú szakképzés és a gyakorlati oktatók felkészülése, felkészítése. Dél-alföldi Szakképzési Kerekasztal, Szeged

Előadás: A felsőfokú szakképzésben tanuló hallgatók munkaerő-piacon hasznosítható képességei

 

2010. november 12.              

Kutatások a minőségügy területén. MTA Szegedi Területi Bizottság

Előadás: A minőségfejlesztés emberi tényezőinek fejlesztése tréningmódszerrel

 

2010. május 14.                     

Új követelmények - újfajta képességek: a minőségfejlesztés emberi tényezői, OFI Workshop, Szeged                            

Előadás címe: A minőségfejlesztés emberi tényezőinek fejlesztése tréningmódszerrel

 

2006.                                     

II. Tanári Állásbörze, SZTE JGYTFK

Előadás címe: Tanárok a munkaerőpiacon