Kiss Áron Neveléstörténeti Tehetségműhely - eddigi eredményeink

 

"Csak azt tudod lángra lobbantani másokban, ami benned ég." (Szent Ágoston)

 

Tehetségműhelyünkbe várjuk mindazokat az egyetemi hallgatókat, akiket érdekel a nevelés- és oktatástörténet, szívesen foglalkoznának alma materük, a Szegedi Tudományegyetem, és annak Karainak történetével, az itt oktató professzorok és tanárok munkásságával.

Természetesen bármilyen történeti témát mentorálunk, amennyiben kapcsolatban áll a neveléstudománnyal.

 

Az alábbiakban szeretném röviden bemutatni a Tehetségműhely eddigi tevékenységét: 

 

Alapítva: 2015

Vezető mentor: Fizel Natasa neveléstörténész, tanársegéd (SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék) 

Célkitűzés: A neveléstörténet iránt érdeklődő tehetséges hallgatók mentorálása, hallgatói konferenciák szervezése, publikációs lehetőségek biztosítása, a TDK-n, OTDK-n való sikeres szereplés elősegítése.

Tagok száma: 10 fő

Jelenleg kutatott területek:

 • Az 1930-as évek egyetemi tanrendjeinek összehasonlító elemzése
 • Várkonyi Hildebrand Dezső munkássága A Cselekvés Iskolája c. folyóirat tükrében
 • Az újszegedi Kerti Iskola módszereinek összehasonlító elemzése
 • Az idegennyelv-oktatás története a hazai középfokú oktatásban
 • A szegedi Állami Kisegítő Elemi Népiskola története

Konferenciák, amelyeken tagjaink előadást tartottak:

 • I. Neveléstörténeti Tehetséggondozás a Dél-Alföldön Konferencia (SZAB Székház) – 2015. április
 • Kutató Hallgatók Éjszakája (SZTE JGYPK) – 2015. szeptember
 • II. Neveléstörténeti Tehetséggondozás a Dél-Alföldön Konferencia (SZAB Székház) – 2016. április
 • Tudományos Diákköri Konferencia, Intézeti forduló (SZTE JGYPK) – 2016. november
 • XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pedagógia, Pszichológia, Andragógia, Könyvtártudomány Szekció (SZTE JGYPK) – 2017. április
 • III. Neveléstörténeti Tehetséggondozás a Dél-Alföldön Konferencia (SZAB Székház) – 2017. május

Versenyeredményeink:

 • Intézeti TDK-forduló (2016. november):

1. helyezés: Rák Ágnes: Az 1930-as évek egyetemi tanrendjeinek összehasonlítása.

2. helyezés: Kiss Nikolett: Az újszegedi Kerti Iskola módszereinek összehasonlító elemzése.

3. helyezés: Szabó Dóra Éva: Várkonyi Hildebrand Dezső fő gondolatai A Cselekvés Iskolája című folyóirat tükrében.

4. helyezés: Takács Ildikó: Az idegennyelv-oktatás története a hazai középfokú oktatásban.

Hallgatóink továbbjutottak a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

 

Publikációink:

Fizel Natasa (2017, szerk.): Gutta cavat lapidem. Hallgatói tanulmányok a neveléstörténet tárgyköréből.

http://mek.oszk.hu/15500/15500/15500.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlott kutatási témáink:

 • Az Apponyi Kollégium hallgatóinak vizsgálata
 • A Ferenc József Tudományegyetem hallgatóinak vizsgálata (BTK, TTK, Jogi Kar, Orvosi Kar)
 • Rektori Hivatali iratok feldolgozása
 • A Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny vizsgálata
 • Az egyetem hírei a korabeli lapokban
 • A Vakok Intézetének története
 • A Ferenc József Tudományegyetem professzorai
 • Polgári iskola történet 1873-1947

Kommentek