Horthy konferencia 2017. november 24.

Következő előadásomra a minden év novemberében megrendezésre kerülő Horthy konferencia keretében kerül sor 2017. november 24-én, pénteken, 14.20-tól a Kari Tanácsteremben 'A polgári iskolai tanárképzést övező viták 1918-1928 között' címmel.

A konferencia részletes programja:

PLENÁRIS ÜLÉS

helyszín: JGYPK, Kari Tanácsterem

10.30.-10.40. Megnyitó: Dr. Döbör András dékán, SZTE-JGYPK

 

A PLENÁRIS ÜLÉS TÉMÁJA:

A magyar állam és a magyarországi német kisebbség

Idő

Előadó

Az előadás címe

10.40.

11.00.

Prof Dr. Hajdú Zoltán

SZIE Gödöllő, MTA KRTK, Pécs
 

Párhuzamosságok, kereszteződések és ellenáramlatok a két világháború közötti német és magyar politikai földrajzban

11.00.

11.20.

Prof. Dr. Szávai Ferenc

Kaposvári Egyetem

A névmagyarosítás hatása a német kisebbségre a Horthy-korszakban

11.20.

11.40.

Prof. Dr. Gulyás László

Szegedi Tudományegyetem

Adalékok az „utolsó csatlós” tétel felülvizsgálatához 1. A német-magyar viszony egyik konfliktusforrása: A magyarországi német kisebbség 

11.40.

12.00.

Dr. PhD. Orosz László

VERITAS Történetkutató Int.

Adalékok a budapesti németek I. világháborút követő negyedszázadához

12.00.

12.20.

Dr. PhD Miklós Péter

Emlékpont, Hmvhely

A Volksbund és a Hűségmozgalom között. A magyarországi németség dilemmái a második világháború idején

12.20.

12.40.

Könyv és folyóirat bemutatók

Az Attraktor kiadó „FIAT IUSTITIA. A Horthy-korszak revideált története” című könyvsorozatában megjelenő újabb kötet bemutatása:

Gulyás László:

A Horthy-korszak külpolitikája 5.

A revíziós sikerek 2. A második bécsi döntés 

 

A kötetet bemutatja: Dr. PhD. Vizi László Tamás

----------------------------------------

A Közép-Európai Közlemények No39-es számnak bemutatása

 

A folyóiratszámot bemutatja: Dr. PhD. Miklós Péter

12.40.

13.00.

A 2017. évi

Közép-Európa Kutatásáért Díj

Junior, Senior és Életmű fokozatának átadása

 

13.00.

14.00.

Ebéd és kötetlen szakember találkozó

 

 

14.00.-18.00.

SZEKCIÓÜLÉSEK

 

 

 

1. A HORTHY-KORSZAK OKTATÁSA ÉS KULTURÁLIS ÉLETE

szekcióelnök: Dr. PhD. Miklós Péter

helyszín: JGYPK, Kari Tanácsterem

Idő

Előadó

Az előadás címe

14.00.

14.20.

Veszprémy László Bernát

PhD-hallgató, ELTE

VERITAS Történetkutató Int.

Ellenzéki recenziók a Horthy-korszak meghatározó munkáiról (Elsodort falu, Három nemzedék, Bujdosó könyv, Magyarország újjáépítése és a kereszténység)

14.20.

14.40.

Fizel Natasa

doktorjelölt, SZTE-JGYPK

A polgári iskolai tanárképzést övező viták 1918-1928 között

14.40.

14.50.

A két előadás vitája

2. A HORTHY-KORSZAK KÜPOLITIKÁJA

szekcióelnök: Dr. PhD. Olasz Lajos

helyszín: JGYPK, Kari Tanácsterem

15.00.

15.20.

Németh Viktória, PhD-hallgató

Pécsi Tudományegyetem

Az Osztrák-Magyar Monarchia geopolitikai jelenléte az Arktiszban

15.20.

15.40.

Dr. PhD Ligeti Dávid

VERITAS Történetkutató Intézet

August von Mackensen tábornagy 1935. évi magyarországi útja

15.40.

16.00.

Dr. PhD Seres Attila

MTA BTK Történettudományi Int.

A Szovjetunió recepciója a Horthy-korszak vezetői politikusainak külpolitikai nézetrendszerében

16.00.

16.20.

Hamerli Petra

tanársegéd, PTE BTK TKI

doktorjelölt PTE BTK Doktori Isk.

A két világháború közötti magyar-olasz kapcsolatok regionális hatásai

16.20.

17.00.

Az első négy előadás vitája

17.00.

17.20.

Debreceni Péter

doktorjelölt, Debreceni Egyetem

Visszhangok itt és ott (a magyar-szovjet kapcsolatfelvétel lengyelországi visszhangja, a német-lengyel szerződés magyarországi visszhangja)

17.20.

17.40.

Dr. PhD Suba János

Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Határvadászok II.- Határőrizet a Második Világháború időszakában 1938-1944

 

17.40.

18.00

Dr. PhD. Olasz Lajos

SZTE-JGYPK

A 2. hadsereg frontra küldésének diplomáciai előzményei

17.20.

18.00.

A három előadás vitája

       

 

 

3. A HORTHY-KORSZAK GAZDASÁGI ÉLETE

szekcióelnök: Szabó Richard

helyszín: JGYPK 1121-es terem

14.00.

14.20.

Szabó Richárd

Óbudai Egyetem

Keleti Károly Gazdasági Kar

Bankok a Horthy-korszakban

14.20.

14.40.

Leba József, doktorandusz

PPKE BTK

Két krach Magyarországon: az 1873-as és az 1933-as bankválság összehasonlító elemzése

14.40.

15.00.

Tulok Péter

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

A Dunába lőtt zseni Richter Gedeon élete és halála

15.00.

15.20.

Gulyás Martin, PhD-hallgató

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

Leszámolás vagy igazságtétel? A szegedi gazdasági elit képe a Szegedi Népbíróság gyakorlatában

15.20.

16.00.

A négy  előadás vitája

4. A HORTHY-KORSZAK BELPOLITIKÁJA

szekcióelnök: Dr. PhD. Murádin János Kristóf

helyszín: JGYPK 1121-es terem

Erdély alszekció

16.00.

16.20.

Dr. PhD. Murádin János Kristóf

SAPIENTIA EMTE, Kolozsvári Kar

Az Erdélyi Párt megszervezése és vidéki tagozatai Észak-Erdélyben a második bécsi döntés után

16.20.

16.40.

Vincze Gábor

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Kommunista-ellenes nyomozás Észak-Erdélyben 1941-ben

 

Közjogi alszekció

16.40.

17.00.

Köpfler Balázs PhD-hallgató

PPKE-BTK TDI

Friedrich István és az 1922-es választójogi rendelet

17.00.

17.20.

Dr. PhD. Nánay Mihály

Történelemoktatók Szakmai Egyesülete

Királyi herceg a kormányzóról - József főherceg és Horthy viszonya a közjogi kérdés fényében

17.20.

18.00.

A négy előadás vitája

       

 

 

 

 

5. TRIANON SZEKCIÓ

szekcióelnök: Dr. PhD. Vizi László Tamás

helyszín: JGYPK 1108-as terem

14.00.

14.20.

Dr. PhD/CsC Nagy Miklós Mihály

Az 1918-1919. évi háború jellege és helye a magyar történelemben

14.20.

14.40.

Dr. PhD. Vizi László Tamás

Kodolányi János Főiskola

A trianoni békeszerződéshez csatolt kísérőlevél a két világháború közötti magyar politikai gondolkodásban

14.40.

15.00.

Szabó Lajos

Széchenyi István Egyetem

A magyar vasúti hálózatosodás Trianon tükrében

15.00.

15.20.

Dr. PhD Anka László

VERITAS Történetkutató Intézet

Friedrich István véleménye az antantról és a béketárgyalásokról (1919-1920)

15.20.

15.40.

Dr. PhD Tóth István

Móra Ferenc Múzeum

Az alföldi „Szlovák Impérium” 1918-1920

15.40.

16.10.

Az öt előadás vitája

16.10.

16.20.

KÁVÉSZÜNET

16.20.

 

 

 

 

 

 

 

17.30.

TRIANON WORKSHOP 3.

Vitaindító előadás:

Prof. Dr. Gulyás László: A 20. századi magyar történelemmel foglalkozó

történetírás szakmai szókincsének megújítása

 

Felkért korreferátorok:

Miklós Péter, Nánay Mihály, Nagy Miklós Mihály,

Olasz Lajos, Suba János, Szávai Ferenc, Vizi László Tamás, Vincze Gábor

 

 

 

Kommentek