Fejezetek a Délvidék múltjából 3. konferencia

Elkészült a Fejezetek a Délvidék múltjából 3. konferencia programja, amelyen A tanárképző főiskola helyzete 1944-1948 között című előadással veszek részt!

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

 

A Délvidék Kutató Központ, a Délvidéki Szemle folyóirat, a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata, a SZAB Délvidék Kutatóközpont Munkabizottsága, a Zentai Történeti Levéltár, az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar és a Gál Ferenc Főiskola Nemzetközi történettudományi és művelődéstörténeti konferenciát szervez

 

FEJEZETEK A DÉLVIDÉK MÚLTJÁBÓL 3. címmel

 

Konferencia ideje, helye: 2016. január 22. (péntek) 9.00, Szeged, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza

 

PROGRAM

09.00 REGISZTRÁCIÓ

10.00-10.10 Megnyitó – Szajbély Mihály (dékán, SZTE-BTK)

10.10-10.20 A „Délvidék Kutatásáért Emlékérem” Díjátadó: Forró Lajos (Délvidék Kutató Központ)

A Délvidék Kutató Központ e díj odaítélésével minden évben szeretné megjutalmazni azt a kutatót, akik a Délvidék kutatásához a legkiválóbb és legkitartóbb munkával járul hozzá. A díj odaítéléséről a Délvidék Kutató Központ által létrehozott kuratórium dönt.

 

10.30- 11.15 PLENÁRIS ÜLÉS I. rész

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC A DÉLVIDÉKEN

Elnök: Zakar Péter

Csikány Tamás (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Székely határőrök a délvidéki harcokban 1848-ban

Kedves Gyula (Országgyűlési Múzeum): A haditerv, amely a legeredetibb katonai kitüntetést is életre hívta. A január 2-i pesti haditanács és a Délvidék kiürítése Vécsey kitüntetésének tükrében

 

11.15-11.30 KÁVÉSZÜNET

 

11.30- 13.00 PLENÁRIS ÜLÉS II. rész

Hermann Róbert (főtanácsos, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum; a parancsnok tudományos-helyettese): A Vécsey-Bem affér

Pelyach István (SZTE BTK): Bács-Bodrog vármegye 1849 januárjában egy főispán szemével

Zakar Péter (SZTE BTK - GFF): Kalocsai és Csanádi egyházmegyés paphonvédek a szabadságharcban

 

13.30-14.00 EBÉD

14.00-18.00 SZEKCIÓÜLÉSEK

I. SZEKCIÓ

A DÉLVIDÉK TÖRTÉNETE I.

Elnök: Miklós Péter

Miklós Péter: Etnikai és felekezeti konfliktusok a Temesi Bánságban

Hegyi Ádám: Békés-Bánáti Református Egyházmegye 1711-1821 közötti története

Döbör András: Belgrád 1789-es ostromának interpretációja a Magyar Kurír című politikai hírlapban

Sarnyai Csaba Máté

Pető Bálint: A modern polgári sajtó kezdetei Szentesen

Fejős Sándor: Művelődés és kultúra a dualizmus kori Magyarkanizsán

Molnár Sándor Károly: Szász Károly személyes benyomásai az 1894-es délvidéki-misszió egyházlátogatása után

 

II. SZEKCIÓ

A DÉLVIDÉK TÖRTÉNETE I.

Elnök: Gulyás László

Gulyás László: A délszláv területi célok formálódása az első világháború alatt 1914-1918

Pap Tibor: A kisebbségi nyilvánosságok szerkezetének tipológiája a a Délvidéken 1848-tól napjainkig

Kurcz Ádám: Sortűz egy elveszett országért – Gion Nándor „ifjúsági” regényének allegorikus értelmezése

Fizel Natasa: A tanárképző főiskola helyzete 1944-1948 között

Csillik Blanka és Rácz Márk: Az Újvidéki Egyetem Marxizmus Tanszékének története 1978-89 között

 

III. SZEKCIÓ

DÉLVIDÉK TÖRTÉNETE 1914-1944.

Elnök: A. Sajti Enikő

Szabó Pál: Egy amerikai… Belgrádban – John Reed tudósítása Belgrád 1915. évi ostromáról

Fábián Borbála: Az iskolán kívüli népművelés Szabadkán 1941 és 1944 között - Szabadka Iskolán kívüli Népművelési Bizottság iratai alapján

Olasz Lajos: A Délvidék visszacsatolása és a casus belli

Forró Lajos

Valastyán Balázs: Társadalmi hangulat és földbirtok-politikai ügyek a visszacsatolt Szabadkán (1941-1944)

Kommentek