tanulmány

Hungarian Higher Education Policy in the Interwar Period

A Délvidéki Szemle legújabb, angol nyelvű számában jelent meg Hungarian Higher Education Policy in the Interwar Period című tanulmányom. (32-44. o.)

A kötet végén egy recenzió olvasható a tavasszal szerkesztésemmel világot látott Gutta cavat lapidem című hallgatói tanulmánykötetről Döbör András tollából. (70. o.)

A lapszám az alábbi linken olvasható:

Magyar Pedagógia - befogadott tanulmány

Több, mint két évnyi adatgyűjtő- és levéltári kutatómunka után idén tavasszal készítettem el eddigi kutatási eredményeim összegzéseként a "Kooperáció vagy integráció? A szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködésének szegmensei 1928 és 1932 között" c. tanulmányomat. Hasznos szakmai észrevételeivel sokat segített a mű formálásában dr. Nóbik Attila, az SZTE BTK Neveléstudományi Intézet oktatója.