értékek

Szent-Györgyi szobra az egyetem lépcsőjén, szellemisége a falakon kívül

Szent-Györgyi Albert 1930 szeptemberében költözött Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter hívásának eleget téve Szegedre, és foglalta el a Magyarországon elsőként megalapított Orvosi Vegytani Intézet professzori székét. Tudományos tevékenységét részletesen ismerjük, de keveset tudunk arról, hogy új levegőt is hozott a szegedi egyetem falai közé.